Privacyverklaring en disclaimer

Als u zaken doet met TopLabelPrinters, dan kunt u ervan uitgaan dat uw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden gebruikt. Hoe wij omgaan met uw privacy, leest u in onze privacyverklaring.

Privacyverklaring

Opslag van persoonlijke informatie

TopLabelPrinters verzamelt persoonsgegevens wanneer je:

  • Ons een e-mail stuurt
  • Een formulier invult

Doeleinden van de gegevensverwerking

TopLabelPrinters verzamelt, bewaart en gebruikt je persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:

  • Het beantwoorden en afhandelen van berichten die via e-mail of een contactformulier zijn gestuurd.

Beveiliging van je gegevens

TopLabelPrinters draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De verbinding naar de onze website gaat via een beveiligde SSL-verbinding.

Verstrekken van uw gegevens aan derden

TopLabelPrinters zal jouw persoonlijke gegevens nooit verkopen of aan derden verstrekken zonder voorafgaande toestemming.

Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruikt van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat wordt meegestuurd via je browser en op je computer wordt opgeslagen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Universal Analytics om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt. Via Google Universal Analytics verzamelen wij bijvoorbeeld gegevens over het aantal gebruikers dat de website bezoekt en vanuit welke pagina ze zijn doorgestuurd naar onze website. De gegevens die wij hierbij verzamelen bevatten geen persoonsgegevens en zijn op geen enkele wijze te herleiden naar individuele gebruikers.

Voor het verzamelen van gegevens in Google Universal Analytics plaatsen we een Javascript tracking code op onze website die informatie naar Google verstuurt naar servers van Google o.a. in de Verenigde Staten. Lees het Privacybeleid van Google voor meer informatie. Als je niet opgenomen wenst te worden in onze Google Analytics statistieken kan je gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Inzage en wijzigen van jouw persoonsgegevens

Je hebt de mogelijkheid om te vragen welke persoonsgegevens over jou beschikbaar zijn. Wij reageren op dit verzoek via [email protected] binnen vier weken. Vervolgens kun je verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Ook op dit verzoek reageren we binnen vier weken.

Aanpassen privacyverklaring

Wanneer we besluiten onze privacyverklaring aan te passen, dan worden deze aanpassingen direct opgenomen in deze privacyverklaring. We raden daarom aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.

Vragen?

Mocht je vragen over de privacyverklaring hebben, dan kan je contact opnemen via [email protected] .

Versie 20 mei 2018

Disclaimer

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Top Label Printers. Top Label Printers zal alles doen wat redelijkerwijs binnen haar vermogen ligt om op deze website actuele en correcte informatie te verschaffen. Top Label Printers doet echter geen toezeggingen en geeft geen enkele garantie of zekerheid ten aanzien van de juistheid of de volledigheid van de verschafte informatie. Top Label Printers is niet aansprakelijk voor enige schade of enig letsel in welke vorm dan ook voortvloeiend uit uw bezoek aan of ontoegankelijkheid van deze website of uit uw vertrouwen ten aanzien van de op deze website verschafte informatie, waaronder, maar niet uitsluitend, virussen die uw computerapparatuur, software of gegevens kunnen infecteren.

Tenzij anders is aangegeven, zijn alle auteursrechten op deze website (tekst, beeld en overig materiaal) eigendom van Top Label Printers. Niets van deze website mag voor commercieel gewin worden gedistribueerd of verkocht; niets van deze website mag hoe dan ook worden gewijzigd of in welk ander materiaal dan ook worden opgenomen, hetzij geprint of in elektronische vorm.

Voor elk ander gebruik van op deze website aanwezig intellectueel eigendom is schriftelijke toestemming nodig van Top Label Printers; misbruik van de inhoud ervan is ten strengste verboden.

Copyright © Top Label Printers.