Printkop vervangen

Vervangen van de printkop

PAS OP! Lees aandachtig de handleiding van uw printer!

 • Zet tijdens het vervangen van de printkop de printer uit, en haal stroomkabel uit het stopcontact.
 • Raak het printelement niet met uw handen aan.
 • Raak de connector pinnen niet aan om beschadiging door statische elektriciteit te voorkomen.
 • Verwijder de schroeven niet.
 • Haal de printkop niet uit elkaar, dit resulteert in printfouten, vage printafdrukken etc.
 • Stel de juiste Ohmse waarde in van de printkop in de printer.

Gebruik onze installatieservice voor 100% kwaliteit.

Print head replacement

CAUTION! Please read your printer manual for exact installation!

 • Always switch off the printer and remove the power cable.
 • Never touch the element when handling the print head.
 • Never touch the connector pins to avoid a breakdown of the print head by static electricity.
 • Never remove the screws which secure the print head to the bracket. Doing so may cause improper print quality.
 • Never disassemble the head block frame. Doing so may cause a print failure, such as ribbon wrinkle, blurred print, etc.
 • Set the right Ohmic value in the printer